Nestekaasu ja grillaus

Kaasugrilli on ruuanlaittajan oiva apuväline ja nestekaasu sopii ruuanlaittoon erittäin hyvin. Se on fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisin ja sen palamisesta syntyy lähinnä vain hiilidioksidia ja vettä, eikä se anna sivumakua ruokiin. Oikein käytettynä nestekaasu on myös turvallista.

Nestekaasu on väritön ja myrkytön kaasu, joka on noin kaksi kertaa painavampaa kuin ilma. Suomessa pulloissa myytävä nestekaasu on propaania.

Kaasua säilytetään ja kuljetetaan nestemäisenä pullossa ja käytetään kaasumaisena. Täyden nestekaasupullon sisällöstä 80 % on nestemäisessä ja 20 % kaasumaisessa muodossa. Nestekaasu on herkästi syttyvä polttoaine ja se voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Nestekaasu on hajustettu: haju varoittaa vuotavasta kaasusta.

Kun hankit kaasulaitteen tarkista, että siinä on merkintäkilpi seuraavista asioista:

 • CE-merkintä
 • Valmistajan nimi tai tunnus
 • Kaasulaitteen kauppanimi
 • Laiteluokka
 • Käyttöpaine (Suomessa 30 mbar)
 • Tarvittaessa maininta käyttörajoituksista (esim. vain ulkotiloissa)

Valitse grilliin sopivan kokoinen kaasupullo. Tarjolla on perinteisten teräksisten pullojen lisäksi uudempia komposiittipulloja, jotka ovat teräspulloja kevyempiä ja läpinäkyviä, joten kaasun loppuminen ei tule yllätyksenä. Hinnaltaan komposiittipullo on teräspulloa kalliimpi. Suuriin grilleihin kannattaa valita riittävän suuri pullo. Vanhasta teräspullosta saa huoltoasemilla usein hyvitystä komposiittipulloa ostaessa.

Kaasupulloa on säilytettävä ja käytettävä pystyssä venttiili ylöspäin, jotta nestekaasu tulee ulos kaasumaisena. Grillattaessa pullon paikka on grillin sivulla tai takana – ei grillin alla. Grillauksen jälkeen pulloa voi säilyttää grillin alla, mielellään paineensäädin irroitettuna.

Pulloon liitetty paineensäädin alentaa kaasupullon paineen laitteelle sopivaksi. Kotitalouslaitteisiin tarkoitettuja paineensäätimiä on kahdenlaisia: painettava malli ja kierrettävä malli. Ehdottomasti yleisin on pullon päälle painettava ns. Click on –matalapainesäädin.

Kotitalouslaitteisiin tarkoitettu säädin on matalapainesäädin! Kotitalouslaitteissa ei saa käyttää säädettäviä korkeapainesäätimiä.

Paineensäätimeltä nestekaasu johtuu laitteelle kiinteää putkea tai kaasuletkua pitkin. Kaasuletkussa voi nestekaasupulloon liittää vain yhden laitteen. Letkun pitää soveltua nestekaasukäyttöön, ja sen pituus voi olla enintään 1,2 metriä ja sisähalkaisija 10 mm. Letkun kiinnitys on varmistettava molemmissa päissä kiristimillä. Pulloventtiili toimii pääsulkuventtiilinä.

Kun lopetat kaasun käytön:

Sulje pääsulkuventtiili. Sisätiloissa pulloventtiili toimii pääsulkuventtiilinä. Painoventtiiliä käytettäessä käännä paineensäätimen vipu kiinni-asentoon. Kierreventtiiliä käytettäessä kierrä venttiili kiinni.

Nestekaasupullon vaihto

Ole huolellinen, kun vaihdat kaasupulloa. Teräksisistä kaasupulloista ei ulospäin näe, koska kaasu on lopussa. Jäljellä olevan kaasun määrää voi arvioida vaa’an avulla. Pullon kyljessä lukee itse pullon paino. Kun tämän vähentää koko painosta, merkitsee erotus jäljellä olevan nestekaasun painoa.

Toimi näin:

 • Sulje pulloventtiili
 • Huolehdi siitä, ettei sytytyslähteitä ole lähellä: älä tupakoi, älä käytä avotulta, älä käytä sähkökatkaisijoita!
 • Jos vaihdat pullon sisätiloissa, huolehdi tuuletuksesta.
 • Pullon vaihdon jälkeen varmista, että paineensäädin on tiiviisti paikallaan.
 • Painoventtiiliä käyttäessäsi kannata pulloa paineensäätimestä: jos se ei irtoa, kaikki on kunnossa. Kierreventtiiliä käytettäessä varmista liitosten tiiviys saippuavedellä.

Paineensäätimen kiinnitys ja irrotus:

Kotitalouksissa sisätiloissa käytettävien nestekaasulaitteiden käyttöpaine on 30 mbar pienpaine. Nestekaasupullojen paine on korkeampi ja paine vaihtelee pulloa ympäröivän ulkoilman mukaisesti. Pullon paine alennetaan ja säädetään erillisellä pulloon kiinnitettävällä paineensäätimellä.Kun kiinnität tai irrotat paineensäädintä, varmista että säätimen vipu on kiinni-asennossa.

Kotitalouskäyttöön tarkoitettuun painoventtiilipulloon säädin kiinnitetään siten, että säädin painetaan pulloventtiilin päälle ja lukitaan kiinnitysrenkaan ja -kuulien avulla. Kohottamalla kevyesti pulloa paineensäätimestä voit varmistaa, että liitos on pitävä. Paineensäädin irrotetaan kaasupullosta nostamalla kiinnitysrengasta. Kierreventtiilipullon paineensäädin asennetaan kiertämällä kiinnitysmutteria vastapäivään.

Nestekaasun käyttäjä voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkailla putkiston ja letkuliitosten tiiviyttä sekä huolehtia polttimien puhtaudesta. Hyvin palava nestekaasuliekki on sininen ja sen keskusta sinivihreä. Keltaiset liekinkärjet ovat merkki siitä, että poltin ei saa riittävästi ilmaa. Sytyttämisvaikeudet ja keltainen liekki viestivät polttimen puhdistustarpeesta.

Laitteet on tarkistettava säännöllisesti kaasuvuotojen varalta. Letku- ja putkiliitosten tiiviyden voi tarkistaa sivelemällä saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin. Tarkista kaasuletkun kunto vuosittain taivuttelemalla ja etsimällä murtumia. Kulunut letku vaihdetaan uuteen. Toimivakin paineensäädin kannattaa vaihtaa viimeistään 10 vuoden kuluttua merkitystä valmistusvuodesta.

Vuotojen etsintä

 • Käytä vuotojen etsimisessä apuna saippuavettä ja pensseliä, ellei järjestelmään kuulu vuodonilmaisinta.
 • Avaa pulloventtiili, mutta pidä kaasulaitteen sulkuventtiili suljettuna.
 • Sivele liitokset saippuavedellä ja tarkista kaasuletku. Liitoksen vuotaessa ilmaantuu kuplia
 • Sulje kaasupullo, kiristä liitokset ja tee vuototestaus uudelleen.
 • Jos vuoto ei lopu, älä käytä kaasulaitetta, vaan ota yhteys kaasuasennusliikkeeseen.

Kaasun säilytys ja kuljetus

Säilytys on sallittu asuinhuoneistossa ja maanpäällisessä varastossa nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg. Määrään lasketaan myös tyhjät pullot. Suurin sallittu pullokoko säilytyksessä on 11 kg.  Pulloa säilytetään pystyasennossa pulloventtiili ylöspäin ja suljettuna sekä venttiilin suojus paikallaan.

Nestekaasupulloja ei saa säilyttää kellari- eikä ullakkotiloissa, portaiden alla tai poistumisteiden välittömässä läheisyydessä, eikä sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy. Säilytyspaikan tulee olla riittävän kaukana lämmönlähteistä, koska nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli 40 asteen.

Säilytystilassa tulee olla hyvä ilmanvaihto.

Henkilöautossa saa kuljettaa kerralla esimerkiksi kahta 11 kg:n nestekaasupulloa. Pullot kuljetetaan aina hyvin tuettuina, pääsääntöisesti pystyasennossa, pulloventtiili suljettuna ja venttiilin suojus paikoillaan.

Pysäköitäessä auto pidemmäksi aikaa kesällä lämpimällä säällä on pullot nostettava pois ajoneuvosta. Lämpötilan kohoamisen seurauksena on vaarana nestekaasupullon paineen nouseminen ja pullon varoventtiilin avautuminen, jolloin nestekaasua purkautuu pullosta auton sisätiloihin.

Lähde: Turvatekniikan keskus TUKES ja AGAn nestekaasuopas.

 

Seuraa meitä